Kinderkoor Jedidja

Van harte welkom op de pagina van kinderkoor Jedidja. De naam van kinderkoor Jedidja betekent: ‘Lieveling van de Heer’. Kinderkoor Jedidja  valt onder het bestuur van Hervormde Zangvereniging Vox Vivenda, er is door enthousiaste ouders een deelbestuur gevormd, gericht op kinderkoor Jedidja. 

AGENDA 2019: Wij gaan op 13 april optreden bij Voorthuizen straalt, op 21 mei doen wij mee met een korendag in Barneveld en op 29 juni geven wij om 16.00 uur een concert in de Hervormde Dorpskerk in Voorthuizen.

De repetities van kinderkoor Jedidja vinden wekelijks plaats op maandagmiddag (behalve op feestdagen en in schoolvakanties) in verenigingsgebouw ’t Kerkheem (bij de Hervormde Dorpskerk) aan de Kerkstraat 35 in Voorthuizen. Groep 1 t/m 4 oefenen van 16.30 tot 17.15 uur en groep 5 t/m 8 tot 17.30 uur. In dat extra kwartier leren de oudere kinderen moeilijkere of Engelse liedjes.

De contributie bedraagt €59.60 per koorseizoen, de kinderen mogen vrijblijvend een repetitie komen meezingen. 

Wilt u meer weten over kinderkoor Jedidja dan kunt u contact opnemen met Dineke Jongsma:

telefoonnummer: 06 331 331 23 
mailen: info@kinderkoorjedidja.nl

Ook hebben wij een Facebookpagina: Kinderkoor Jedidja. Via deze pagina kunt u ons volgen. 

Kinderkoor Jedidja heeft binnenkort een eigen website, dan zal deze pagina verwijderd worden.

leden van kinderkoor Jedidja.

Vanaf januari 2019 heeft kinderkoor Jedidja als dirigent Hester Moll. De wens van Hester is om kinderen op een hoger muzikaal niveau te brengen door middel van zang. Hester is docent in het basisonderwijs en daarnaast pianist van verschillende muziekprojecten, zij is enthousiast, gedreven, actief, doelgericht, sociaal en heeft een speelse aanpak.

Hester Moll, dirigent kinderkoor Jedidja.