Agenda

Aan de volgende concerten/ zangdiensten verleent Hervormde Zangvereniging Vox Vivenda haar medewerking:

Zondag 25 december 2022

Kerstzangdienst
Hervormde Dorpskerk Voorthuizen
Aanvang: 19.00 uur | Kerk open: 18.30 uur
Entree: toegang vrij | collecte

Met medewerking van:
Hervormde Zangvereniging Vox Vivenda
o.l.v. Henk van der Maten