Prachtig concert Vox Vivenda

Passie Pasen 2018

Zaterdagavond is er door de Hervormde Zangvereniging Vox Vivenda onder leiding van Peter Overduin en het gastkoor IMK Euterpe onder leiding van Adriaan Bruinink in de Bethelkerk te Barneveld een prachtig Passie Paasconcert gegeven.

Tijdens het concert werd het aanwezige publiek al zingend voorbereid op het komende lijden en sterven van Jezus Christus op Goede Vrijdag. Zo werd begonnen in een samenzang met het lied “Als ik in gedachten sta bij het kruis van Golgotha”. Hierin werden de luisteraars meegenomen in lijden en sterven van hun Heiland.

Maar ook in de liederen ”Zingen wij voor Jezus, Hij is opgestaan” en “Daar juicht een toon daar klinkt een stem” werd duidelijk de boodschap meegegeven dat het ook Pasen is geworden en Jezus is opgestaan.

Beide koren kwamen in het laatste optreden als één groot koor naar voren om in het lied “Geloofd zij onze God” de boodschap van overwinning te laten horen.

Door de medewerking van de musici Yta van der Zwaag (hobo) en Wilma Schouten (dwarsfluit) en Johan den Hoedt (orgel) met intermezzo’s en orgelsolo werd dit een afwisselend concert.

Via deze link: www.kerkomroep.nl is het concert terug te beluisteren. Kerkomroep wordt opgestart in een volgend scherm, klikt u dan bij zaterdag 24 maart op “luisteren” en de uitzending wordt gestart. Eventueel kunt u ook zelf de uitzending opslaan zodat u het kunt bewaren!

Prachtig Passie en Paasconcert op 8 april 2017

concertfoto 8 april

Prachtig Passie en Paasconcert  in de Dorpskerk te Voorthuizen

Zaterdagavond, 8 april 2017, voorafgaand aan de vele versper diensten die deze week er in de regio zijn, werden de luisteraars meegenomen in de liederen naar het komende Paasfeest.

De hervormde zangvereniging Vox Vivenda en het Mannenensemble Fontanus uit Putten, beide koren onder leiding van dirigent Peter Overduin, zijn in het samengestelde programma erin geslaagd het Lijden – Sterven en Opstaan van Jezus Christus, onze Verlosser al zingend prima te vertolken.

De musici Yta van der Zwaag (hobo),  André de Jager (orgel) en Hans Veldhuizen (vleugel) hebben in het instrumentale intermezzo, daaraan ook een belangrijke bijdrage geleverd.

In het slot van dit concert waarin de liederen Laat ons juichen – Christus is opgestaan en Wij vieren het feest van Pasen gezongen werden, klonk blij en opgewekt de Opstanding door. Zo is er hoop voor iedereen die in het geloof deze Opgestane Heiland  verwachten.

Samen met de vele aanwezigen werd tenslotte het lied Lichtstad met uw paarlen poorten gezongen, met het prachtige refrein: “Daar zal ik mijn Heer ontmoeten. Luisteren naar Zijn liefdestem. Daar geen rouw meer en geen tranen. In het nieuw Jeruzalem.”