Verslag Adventsconcert 09 – 12 – 2023

Geslaagd Adventsconcert Hervormde Zangvereniging Vox Vivenda.

Hervormde Zangvereniging Vox Vivenda heeft zaterdag 9 december voor het eerst een concert gegeven in kerkelijk centrum Bethabara, waarvan ds. Arie de Wit de opening & sluiting verzorgde. Ondanks de regen waren er veel luisteraars die na afloop met een applaus reageerden en bij het uitgaan aangaven dat ze genoten hadden van dit adventsconcert met veel nieuwe liederen in het repertoire.

Het eerste deel van het concert werd verzorgd door het mannenensemble Yaron o.l.v. Ineke Bos – Strootman. De liederen ‘Kerst – Intrada’, ‘O Kom, O Kom Immanuel en ‘Koning Jezus lang verwacht’ werden gezongen.

Daarna speelden Noortje van Middelkoop (panfluit), Johan van der Graaf (orgel) en Marco van der Graaf (vleugel) een instrumentaal intermezzo over ‘Ik kniel aan uwe kribbe neer’.

Yaron vervolgde met de liederen ‘On Christmas Day, ‘Here comes the Light’ en ‘Pacem’. Fijn om zo met elkaar deze avond in te vullen.

Vox Vivenda zong daarna de liederen ‘Kind ons geboren’, ‘Toen en nu – Welkom Heer’ en ‘Gods geschenk’. De musici vertolkten aansluitend instrumentaal het lied ‘Eer zij God in onze dagen’.

Vervolgens zong Vox Vivenda ‘In het veld van Efratha’, ‘Kind van toen’ en ‘Dochter van Sion’.

Het concert werd door Yaron en Vox Vivenda gezamelijk afgesloten met het lied ‘O Holy Night’.

Na de vele repetitieavonden onder leiding van dirigent Henk van der Maten was dit ‘de muzikale kroon’ op een geslaagd concert.

Prachtig concert Vox Vivenda

Passie Pasen 2018

Zaterdagavond is er door de Hervormde Zangvereniging Vox Vivenda onder leiding van Peter Overduin en het gastkoor IMK Euterpe onder leiding van Adriaan Bruinink in de Bethelkerk te Barneveld een prachtig Passie Paasconcert gegeven.

Tijdens het concert werd het aanwezige publiek al zingend voorbereid op het komende lijden en sterven van Jezus Christus op Goede Vrijdag. Zo werd begonnen in een samenzang met het lied “Als ik in gedachten sta bij het kruis van Golgotha”. Hierin werden de luisteraars meegenomen in lijden en sterven van hun Heiland.

Maar ook in de liederen ”Zingen wij voor Jezus, Hij is opgestaan” en “Daar juicht een toon daar klinkt een stem” werd duidelijk de boodschap meegegeven dat het ook Pasen is geworden en Jezus is opgestaan.

Beide koren kwamen in het laatste optreden als één groot koor naar voren om in het lied “Geloofd zij onze God” de boodschap van overwinning te laten horen.

Door de medewerking van de musici Yta van der Zwaag (hobo) en Wilma Schouten (dwarsfluit) en Johan den Hoedt (orgel) met intermezzo’s en orgelsolo werd dit een afwisselend concert.

Via deze link: www.kerkomroep.nl is het concert terug te beluisteren. Kerkomroep wordt opgestart in een volgend scherm, klikt u dan bij zaterdag 24 maart op “luisteren” en de uitzending wordt gestart. Eventueel kunt u ook zelf de uitzending opslaan zodat u het kunt bewaren!