AVG, Privacyverklaring & Proclaimer

Vox Vivenda is verantwoordelijk voor de informatie op deze website.

Klopt de informatie niet of mis je onderwerpen?
Laat het ons dan alsjeblieft meteen weten. We corrigeren of vullen aan wanneer nodig.

Werkt er iets niet goed?
Waarschuw ons, dat stellen we erg op prijs. Vast onze excuses voor het ongemak.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) & Privacyverklaring.

Met ingang van 25 mei 2018 is er een nieuwe wet van kracht: de AVG. Doel is het beschermen van persoonsgegevens. Als vereniging verwerken wij persoonsgegevens in de ledenadministratie. De manier waarop de Hervormde Zangvereniging Vox Vivenda te Voorthuizen (verder afgekort als Vox Vivenda) omgaat met persoonsgegevens is beschreven in onderstaande privacyverklaring.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een individu zeggen. Bijvoorbeeld: naam, geboortedatum, adresgegevens, foto’s en dergelijke. Wij moeten daar zorgvuldig mee om gaan.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?
Het bestuur van Vox Vivenda verwerkt persoonsgegevens in een ledenadministratiesysteem. Deze gegevens worden ook gebruikt voor ledensite van Vox Vivenda, deze site is alleen toegankelijk voor leden van het koor.

Waarvoor gebruiken wij persoonsgegevens?
Voor de administratie hebben wij persoonsgegevens nodig. Leden en relaties willen wij zo goed mogelijk van dienst zijn. Naam en adresgegevens gebruiken wij om contact te onderhouden en informatie te verschaffen over lidmaatschap gerelateerde zaken zoals het toesturen van nieuws, uitnodiging voor activiteiten.

Hoe gaan wij met persoonsgegevens om?
Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard, niet langer dan noodzakelijk is. Wij zijn ons ervan bewust dat deze gegevens aan ons zijn toevertrouwd en dat wij daar vertrouwelijk mee om dienen te gaan.

Uitwisselen van persoonsgegevens met externe partijen?
Wij wisselen geen persoonsgegevens uit met externe partijen.

Kan ik zien welke gegevens Vox Vivenda van mij verwerkt?
Elk lid heeft recht op inzage in de lidmaatschapsgegevens. Neem daarvoor contact op met de secretaris van Vox Vivenda. Indien gewenst kunt u ook verzoeken om de geregistreerde gegevens te wijzigen of te verwijderen.

Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens kunt u terecht bij de secretaris.

Vraag in verband met informatie op de website?
Op onze ledensite (die alleen toegankelijk is voor koorleden!), onder het kopje Lief & Leed, vermelden wij leden i.v.m. ziekte of overlijden, bij een huwelijksjubileum of een verjaardag. In deze gevallen worden namen, geboortedatum en adresgegevens genoemd. Wanneer u niet vermeld wilt worden op de ledensite, wilt u dit dan aan de secretaris melden?

Wat wordt er met foto’s gedaan die gemaakt worden?
Op onze publieke website, op de ledensite en ook op onze facebookpagina verschijnen regelmatig foto’s, gemaakt door onze koorfotograaf, van allerlei activiteiten. Op de publieke site en onze facebookpagina zullen wij hier extra zorgvuldig mee omgaan. Mocht u bezwaar hebben, geef dit dan door aan onze secretaris.

Hoe wij met gegevens en digitale informatie omgaan?
Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze opgeeft. Wij verstrekken uw gegevens in geen geval aan derden. Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee analyseren wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s en het klikgedrag van gebruikers. Wanneer u het gebruik van deze cookies weigert is het mogelijk dat de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website minder is.

Op onze site zijn ook knoppen opgenomen om informatie te promoten of delen op sociale netwerken. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door het betreffende sociale mediakanaal. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Leest u regelmatig de privacyverklaring van het betreffende kanaal om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen. Ook hierop hebben wij geen invloed.

Copyrights?
Wij besteden veel zorg en aandacht aan de verschillende teksten en het beeldmateriaal. Neem contact met ons op wanneer u hiervan gebruik wilt maken. Dan kijken we samen naar een passende mogelijkheid. Het eigendoms- en auteursrecht is van toepassing.

Neem contact met ons op voor deze of andere vragen.