Stemmen uit Voorthuizen gaan klinken in het regenwoud van Congo!

Hierbij twee berichten naar aanleiding van de drie liederen, die we gezongen hebben op 7 juli en die ook opgenomen zijn via Kerkdienstgemist.

Allereerst een bericht van Gert de Wit, dat hij ons gestuurd heeft.

Beste koorleden en dirigent,
Hartelijk dank voor deze bijdrage met mooi gekozen liederen aan de feestelijke dienst waarin het Lika NT in gebruik genomen zal worden. Heel bijzonder om stemmen uit Voorthuizen te laten klinken in het regenwoud van Congo! Ik ga de drie liederen uit de opname halen en in elk geval als aparte bestanden opsturen naar het Lika team. Mocht de reis naar Congo door kunnen gaan, dan zullen we ze zelf tijdens de dienst laten horen!

Hartelijke groet, Gert

Vervolgens een bericht van Gert, dat hij in de Kerkbode van hervormd Voorthuizen heeft laten plaatsen.

Ingebruikname van het Lika Nieuwe Testament
Een Congolese minister meldde aan Freddy Mozungu, de directeur van het Centrum voor Bijbelvertaalwerk en Alfabetiseringswerk in Isiro (Congo), dat hij ook aanwezig wilde zijn. Hij gaf meteen door welke datum hem goed uitkwam: zaterdag 28 augustus a.s. Het Lika taalcomité heeft vergaderd en besloten de dienst te verzetten naar 28 augustus. Alie en ik hebben daarop opnieuw gekeken wat de mogelijkheden zijn en aan diverse mensen gevraagd (o.a. onze werkgevers en de collega van Wycliffe in Congo die veiligheidsadviezen geeft) wat zij ervan vinden als we onze zomervakantie gebruiken om naar Congo te gaan. Tot onze verrassing kwam er begin juli van de verschillende kanten groen licht. Het zou voor Alie en mij, en ook voor de Lika’s wel een geweldig cadeau zijn als we dit project met elkaar mogen afsluiten met het in gebruik nemen van het Nieuwe Testament. In die dienst zullen in elk geval Nederlandse stemmen klinken in het regenwoud: liederen die Vox Vivenda speciaal heeft opgenomen, opnames van de belijdeniscatechisanten en het muziekteam van 18 juli en een gebed in het Frans van Ds. Teeuw. Afgelopen zondag hebben we aan het gebedsteam van Bethabara gevraagd om de nieuwe zorgen rondom deze reis in gebed tot God te brengen. Behalve dat het visum nog niet binnen is, kregen we vanuit Congo van verschillende kanten berichten over een grote toename van het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens. De reis van vier dagen was al ingewikkeld, maar door de risico’s en extra controles kunnen we op verschillende plaatsen vast komen te zitten. Het was fijn dat mede-gemeenteleden hiervoor wilden bidden. Ook deze reis ligt in Gods hand. Bedankt voor jullie betrokkenheid, meeleven en gebed!

Hartelijke groet en zegen, Gert de Wit

Heel bijzonder, zoals Gert het verwoordt, dat stemmen uit Voorthuizen gaan klinken in het regenwoud van Congo!

Jubilarissen Zangvereniging Vox Vivenda gehuldigd op afstand

Onze zangvereniging Vox Vivenda in Voorthuizen huldigt de jubilarissen altijd op de jaarlijkse ledenvergadering. Maar net als de wekelijkse repetitieavonden was ook deze feestelijke bijeenkomst niet mogelijk. Toch hebben we de huldiging niet ongemerkt voorbij laten gaan. Enkele bestuursleden hebben de jubilarissen een bezoek gebracht en op gepaste afstand een boeket bloemen overhandigd.

Zodra de overheid ons de kans geeft als koor weer bij elkaar te komen, gaan we dit met elkaar nog eens samen vieren. De jubilarissen worden dan opnieuw getrakteerd op een persoonlijke toespraak en daarbij behorende attentie.

We zien nu al uit naar een avond om samen gezellig bij te praten, met daarbij een ‘lekkere hap’ voor iedereen.

Op de foto de koorleden Christien Drost (45 jaar), Letta van Loenen(45 jaar), Alie Jansen(45 jaar) , Janny Smit(45 jaar) en Eefje Kuijt (40jaar)

Zingend naar kerst, doe je mee?

Zingend naar kerst en doe je mee?

December is dit jaar anders dan andere jaren. Alle verenigingen merken dit omdat er veel niet door kan gaan.
Door corona maatregelen is ook de wekelijkse repetitieavond van ons koor niet mogelijk. Maar Vox Vivenda uit Voorthuizen gaat toch zingend naar Kerst!

Onze dirigent Henk van der Maten heeft via YouTube een link aangemaakt en daardoor kunnen we als koor toch samen zingen. 

In deze coronatijd krijgen veel mensen minder bezoek. Als Zangvereniging hebben wij een goed alternatief. U / jij krijgt de gelegenheid om via YouTube met ons mee te zingen. Dit is ongetwijfeld  een mooie onderbreking van de woensdagavond. Vanaf 25 november tot en met 16 december is er op de woensdagavond van 19.45 tot 20.30 uur een samenzangmoment. Bekende advent- en kerstliederen gaan we met elkaar zingen en iedereen die mee wil zingen is hartelijk welkom. Wil je meezingen meld je dan even via de mail aan bij de secretaresse: secretariaat@voxvivenda.nl Je ontvangt dan iedere week de link en de liederenbladen met teksten.