RABO ClubSupport 2021

Beste mensen,

Hierbij doet het bestuur van de Hervormde Zangvereniging Vox Vivenda een oproep aan u om tussen 4 en 24 oktober 2021 te stemmen op onze vereniging, bij de actie Rabo ClubSupport. Dat stemmen kunt u doen als u lid bent van de Rabobank. In voorgaande jaren bracht elke stem ca. € 10,- op.
De opbrengst van de deelname aan de RABO ClubSupport actie is een goede reden om de contributie voor onze vereniging niet te hoeven verhogen. Gezien het prachtige bedrag van vorig jaar (€  1950,64) wat wij ontvangen hebben, mag het voor u dit jaar opnieuw een stimulans zijn om op Vox Vivenda te stemmen.

De regels die daarvoor gelden bij de Rabobank zijn o.a.:

  • Ben je lid van Rabobank? Dan kun je vanaf 4 oktober stemmen via de Rabo app.
  • Ga naar het overzicht van deelnemende clubs, selecteer je drie favorieten en stemmen maar!
  • We ontvangen je stem graag voor 24 oktober.

Als je nog geen lid bent registreer je dan gratis via de Rabo app.

Hoe kan  ik stemmen op Rabo ClubSupport?
Je kunt alleen stemmen via de app of als je bent ingelogd op de website van de Rabobank.
Daarom heb je geen stemcode meer nodig!

Beste leden, u kunt dus stemmen tussen 4 oktober en 24 oktober 2021.
Dan kunt u 3 stemmen uitbrengen, 1 per vereniging.
In voorgaande jaren kon u 5 stemmen uitbrengen, nu nog maar 3.


Onze oproep aan u is: laat uw stem niet verloren gaan en vraag aan je familie, vrienden om ook op ons koor een stem uit te brengen!
Bij voorbaat dank voor uw moeite.

Namens het bestuur,

Peter Kuijt, 2e voorzitter
Jantine van der Boon, algemeen bestuurslid/webmaster

Stemmen uit Voorthuizen gaan klinken in het regenwoud van Congo!

Hierbij twee berichten naar aanleiding van de drie liederen, die we gezongen hebben op 7 juli en die ook opgenomen zijn via Kerkdienstgemist.

Allereerst een bericht van Gert de Wit, dat hij ons gestuurd heeft.

Beste koorleden en dirigent,
Hartelijk dank voor deze bijdrage met mooi gekozen liederen aan de feestelijke dienst waarin het Lika NT in gebruik genomen zal worden. Heel bijzonder om stemmen uit Voorthuizen te laten klinken in het regenwoud van Congo! Ik ga de drie liederen uit de opname halen en in elk geval als aparte bestanden opsturen naar het Lika team. Mocht de reis naar Congo door kunnen gaan, dan zullen we ze zelf tijdens de dienst laten horen!

Hartelijke groet, Gert

Vervolgens een bericht van Gert, dat hij in de Kerkbode van hervormd Voorthuizen heeft laten plaatsen.

Ingebruikname van het Lika Nieuwe Testament
Een Congolese minister meldde aan Freddy Mozungu, de directeur van het Centrum voor Bijbelvertaalwerk en Alfabetiseringswerk in Isiro (Congo), dat hij ook aanwezig wilde zijn. Hij gaf meteen door welke datum hem goed uitkwam: zaterdag 28 augustus a.s. Het Lika taalcomité heeft vergaderd en besloten de dienst te verzetten naar 28 augustus. Alie en ik hebben daarop opnieuw gekeken wat de mogelijkheden zijn en aan diverse mensen gevraagd (o.a. onze werkgevers en de collega van Wycliffe in Congo die veiligheidsadviezen geeft) wat zij ervan vinden als we onze zomervakantie gebruiken om naar Congo te gaan. Tot onze verrassing kwam er begin juli van de verschillende kanten groen licht. Het zou voor Alie en mij, en ook voor de Lika’s wel een geweldig cadeau zijn als we dit project met elkaar mogen afsluiten met het in gebruik nemen van het Nieuwe Testament. In die dienst zullen in elk geval Nederlandse stemmen klinken in het regenwoud: liederen die Vox Vivenda speciaal heeft opgenomen, opnames van de belijdeniscatechisanten en het muziekteam van 18 juli en een gebed in het Frans van Ds. Teeuw. Afgelopen zondag hebben we aan het gebedsteam van Bethabara gevraagd om de nieuwe zorgen rondom deze reis in gebed tot God te brengen. Behalve dat het visum nog niet binnen is, kregen we vanuit Congo van verschillende kanten berichten over een grote toename van het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens. De reis van vier dagen was al ingewikkeld, maar door de risico’s en extra controles kunnen we op verschillende plaatsen vast komen te zitten. Het was fijn dat mede-gemeenteleden hiervoor wilden bidden. Ook deze reis ligt in Gods hand. Bedankt voor jullie betrokkenheid, meeleven en gebed!

Hartelijke groet en zegen, Gert de Wit

Heel bijzonder, zoals Gert het verwoordt, dat stemmen uit Voorthuizen gaan klinken in het regenwoud van Congo!