Prachtig Passie en Paasconcert op 8 april 2017

concertfoto 8 april

Prachtig Passie en Paasconcert  in de Dorpskerk te Voorthuizen

Zaterdagavond, 8 april 2017, voorafgaand aan de vele versper diensten die deze week er in de regio zijn, werden de luisteraars meegenomen in de liederen naar het komende Paasfeest.

De hervormde zangvereniging Vox Vivenda en het Mannenensemble Fontanus uit Putten, beide koren onder leiding van dirigent Peter Overduin, zijn in het samengestelde programma erin geslaagd het Lijden – Sterven en Opstaan van Jezus Christus, onze Verlosser al zingend prima te vertolken.

De musici Yta van der Zwaag (hobo),  André de Jager (orgel) en Hans Veldhuizen (vleugel) hebben in het instrumentale intermezzo, daaraan ook een belangrijke bijdrage geleverd.

In het slot van dit concert waarin de liederen Laat ons juichen – Christus is opgestaan en Wij vieren het feest van Pasen gezongen werden, klonk blij en opgewekt de Opstanding door. Zo is er hoop voor iedereen die in het geloof deze Opgestane Heiland  verwachten.

Samen met de vele aanwezigen werd tenslotte het lied Lichtstad met uw paarlen poorten gezongen, met het prachtige refrein: “Daar zal ik mijn Heer ontmoeten. Luisteren naar Zijn liefdestem. Daar geen rouw meer en geen tranen. In het nieuw Jeruzalem.”  

Concertverslag 17 december 2016

Vox Vivenda en Fontanus trakteerde de aanwezigen op een prachtig concert!

 

Zaterdagavond, 17 december 2016, was de Dorpskerk in Voorthuizen één van de vele plaatsen waar mensen terecht konden voor een kerstconcert.

Vele luisteraars hebben aan de uitnodiging gehoor gegeven  en in een volle kerk genoten van de gevarieerde avond. Door veel samenzang, koorzang, door het gastkoor Mannenkoor Fontanus uit Putten en onze Hervormde Zangvereniging Vox Vivenda werd al zingend het komende kerstfeest aangekondigd. Mooi dat deze samenwerking die wij voor de eerste keer uitvoerden zo’n succes is geworden.

Orgel en pianosolo door André de Jager (orgel) en Hans Veldhuizen(vleugel) als ook het instrumentale intermezzo door beide heren en Maurice en Janita van Dijk op de trompet was een geslaagde samenwerking door dit kwartet.

Door de goede samenwerking tussen dirigenten Evert van de Veen (Fontanus) en Peter Overduin van Vox Vivenda, kunnen we terugzien op een geweldig fijne avond.

Vox Vivenda zal Eerste Kerstdag, 25 december 2016, in de kerstzangdienst die om 19.00 uur begint in de Dorpskerk, de kerstzangdienst ook haar medewerking verlenen.

 

Goede samenwerking tussen Voorthuizense koren.

IMG_1705

 
Zaterdagavond, 12 maart 2016, was er in de Dorpskerk van Voorthuizen veel belangstelling voor het concert van de Voorthuizense koren, het Interkerkelijk Vrouwenkoor Euterpe en de Hervormde Zangvereniging Vox Vivenda. Een avond waarin we al zingend, ons samen met de aanwezige gasten konden voorbereiden op het komende Paasfeest. Vooral in de liederen die Vox Vivenda zong was dit een heenwijzen naar Pasen. Het vrouwenkoor Euterpe was als eerste deze avond aan de beurt om hun ingestudeerde liederen te laten horen. Daarin kwam in het lied van Mijn Herder is de Heer mijn God, met een troost dat deze Herder ons aan Zijn hand wil brengen naar het beloofde land, duidelijk als een boodschap over. Samen met de soliste Rineke de Wit werd dit prachtig gezongen. Tijdens de samenzang werd de kooropstelling gewijzigd en was het de Hervormde Zangvereniging Vox Vivenda, die het tweede deel van deze avond voor haar rekening nam. Al zingend vanuit de Passie- cantate Lam Gods en de Paas- cantate Christus is waarlijk opgestaan en uit het oratorium Van Liefde Ongekend met muziek van Johan Bredewout werd er gezongen. In het lied Christus is waarlijk opgestaan kwam het Paasevangelie duidelijk naar voren. De gezamenlijke koren hebben de avond afgesloten met de twee liederen Op die heuvel daarginds en daarna met Eens zal op de grote morgen, waarin de aanwezigen enthousiast het refrein meezongen. Deze avond heeft mede door de mooie orgelsolo van André de Jager en de solo op de vleugel door Hans Veldhuizen en Rineke de Wit die als sopraan of op de hobo spelend haar medewerking verleende, gemaakt tot een avond waarop dankbaar teruggezien wordt.

Kerstzang 2015

In aanloop naar de kerst  2015 stonden er 3 optredens voor ons gepland.

We begonnnen op donderdagavond 17 december “Samen zingend naar kerst in de Bethelkerk” in Barneveld met Mannenkoor Laudate uit Barneveld. Het werd een mooi gevarieerde zangavond voor een redelijke hoeveelheid publiek, met ook veel ruimte voor samenzang. Zowel het mannenkoor Laudate olv. Jaap Kramer  als gemengd koor Vox Vivenda  olv. Peter Overduin brachten beiden 2 blokjes van 4 liederen waarin zowel de bekende kerstliederen alsook minder bekende kerstliederen werden gezongen. Het mannenkoor werd bij sommige liederen aangevuld met solozang van een bas uit eigen koor en Vox Vivenda  door de solist Jaap Kramer (dirigent van mannenkoor Laudate).

Tussen de koorzang en samenzang door was er nog een mooie orgelsolo over “Hoor de Eng’len zingen d’eer” van de organist Joost van Belzen en een pianosolo van pianist Hendrik van Veen samen met Jaap Kramer. Samen gaven zij een prachtige improvisatie over een 6-tal door het publiek opgegeven kerst-verzoeknummers met een grote variatie van “Een licht zo groot zo schoon” tot “For  unto us a child was born”.  Heel bijzonder was het hoe zij dit om beurten, naadloos elkaar afwisselend brachten, om uiteindelijk met 4 handen op de toetsen te eindigen. Deze prachtige zangavond werd afgesloten met koorzang door Laudate en Vox Vivenda samen : Looft de koning (uit oratorium Een Nieuw Begin), gevolgd door de samenzang Ere zij God.

 

Op zaterdagavond 19 december vervolgden we onze kerst optredens met een Kerstconcert met  het Christelijk Nationaal Koor in een overvolle Sionskerk in Veenendaal. Vox Vivenda zong deze avond samen met Hervormd Zangkoor Jubilate uit Ede als één samengesteld koor olv. Peter Overduin. Het repertoir was deze avond voor Vox Vivenda/ Jubilate nagenoeg het zelfde als voor Vox Vivenda in Barneveld waarbij de solozang nu werd gedaan door Jacob Schenk, dirigent van het Christelijk Nationaal Koor en Sjanie Smaal, koorsoliste van het Christelijk Nationaal Koor.  Het organiserend koor van dit Kerstconcert, het Christelijk Nationaal Koor zong olv. dirigent Jacob Schenk  een variatie aan mooie Nederlands, Engels en Duitstalige kerstliederen.  Organist  was deze avond Wybe Kooymans en de vleugel werd afwisselend bespeeld door Jacob Schenk en Wybe Kooymans. Het programma werd afgewisseld met solozang van Jacob Schenk en koorsloiste Sjanie Smaal en samenzang. Als afsluiting zongen de koren samen het lied Stil in die nacht, gevolgd door samenzang van het Ere zij God, deze keer met 8-stemmige tegenzang door de gemengde koren. Heel bijzonder was het hierbij om de 2 dirigenten samen te zien dirigeren, ieder hun eigen partijen.  Opnieuw konden we samen met een groot publiek terugkijken op een prachtige avond vol  kerstzang.

 

Als afsluiting van onze kerstzang 2015, zoals gebruikelijk weer de Kerstzangdienst in de Dorpskerk te Voorthuizen op 1e kerstdag vrijdag 25 december 2015. Een altijd weer sfeervolle zangavond voor “eigen publiek”  met veel  samenzang, afgewisseld door de koorzang van Vox Vivenda.