Goede samenwerking tussen Voorthuizense koren.

IMG_1705

 
Zaterdagavond, 12 maart 2016, was er in de Dorpskerk van Voorthuizen veel belangstelling voor het concert van de Voorthuizense koren, het Interkerkelijk Vrouwenkoor Euterpe en de Hervormde Zangvereniging Vox Vivenda. Een avond waarin we al zingend, ons samen met de aanwezige gasten konden voorbereiden op het komende Paasfeest. Vooral in de liederen die Vox Vivenda zong was dit een heenwijzen naar Pasen. Het vrouwenkoor Euterpe was als eerste deze avond aan de beurt om hun ingestudeerde liederen te laten horen. Daarin kwam in het lied van Mijn Herder is de Heer mijn God, met een troost dat deze Herder ons aan Zijn hand wil brengen naar het beloofde land, duidelijk als een boodschap over. Samen met de soliste Rineke de Wit werd dit prachtig gezongen. Tijdens de samenzang werd de kooropstelling gewijzigd en was het de Hervormde Zangvereniging Vox Vivenda, die het tweede deel van deze avond voor haar rekening nam. Al zingend vanuit de Passie- cantate Lam Gods en de Paas- cantate Christus is waarlijk opgestaan en uit het oratorium Van Liefde Ongekend met muziek van Johan Bredewout werd er gezongen. In het lied Christus is waarlijk opgestaan kwam het Paasevangelie duidelijk naar voren. De gezamenlijke koren hebben de avond afgesloten met de twee liederen Op die heuvel daarginds en daarna met Eens zal op de grote morgen, waarin de aanwezigen enthousiast het refrein meezongen. Deze avond heeft mede door de mooie orgelsolo van André de Jager en de solo op de vleugel door Hans Veldhuizen en Rineke de Wit die als sopraan of op de hobo spelend haar medewerking verleende, gemaakt tot een avond waarop dankbaar teruggezien wordt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

(Spamcheck Enabled)