Stemmen uit Voorthuizen gaan klinken in het regenwoud van Congo!

Hierbij twee berichten naar aanleiding van de drie liederen, die we gezongen hebben op 7 juli en die ook opgenomen zijn via Kerkdienstgemist.

Allereerst een bericht van Gert de Wit, dat hij ons gestuurd heeft.

Beste koorleden en dirigent,
Hartelijk dank voor deze bijdrage met mooi gekozen liederen aan de feestelijke dienst waarin het Lika NT in gebruik genomen zal worden. Heel bijzonder om stemmen uit Voorthuizen te laten klinken in het regenwoud van Congo! Ik ga de drie liederen uit de opname halen en in elk geval als aparte bestanden opsturen naar het Lika team. Mocht de reis naar Congo door kunnen gaan, dan zullen we ze zelf tijdens de dienst laten horen!

Hartelijke groet, Gert

Vervolgens een bericht van Gert, dat hij in de Kerkbode van hervormd Voorthuizen heeft laten plaatsen.

Ingebruikname van het Lika Nieuwe Testament
Een Congolese minister meldde aan Freddy Mozungu, de directeur van het Centrum voor Bijbelvertaalwerk en Alfabetiseringswerk in Isiro (Congo), dat hij ook aanwezig wilde zijn. Hij gaf meteen door welke datum hem goed uitkwam: zaterdag 28 augustus a.s. Het Lika taalcomité heeft vergaderd en besloten de dienst te verzetten naar 28 augustus. Alie en ik hebben daarop opnieuw gekeken wat de mogelijkheden zijn en aan diverse mensen gevraagd (o.a. onze werkgevers en de collega van Wycliffe in Congo die veiligheidsadviezen geeft) wat zij ervan vinden als we onze zomervakantie gebruiken om naar Congo te gaan. Tot onze verrassing kwam er begin juli van de verschillende kanten groen licht. Het zou voor Alie en mij, en ook voor de Lika’s wel een geweldig cadeau zijn als we dit project met elkaar mogen afsluiten met het in gebruik nemen van het Nieuwe Testament. In die dienst zullen in elk geval Nederlandse stemmen klinken in het regenwoud: liederen die Vox Vivenda speciaal heeft opgenomen, opnames van de belijdeniscatechisanten en het muziekteam van 18 juli en een gebed in het Frans van Ds. Teeuw. Afgelopen zondag hebben we aan het gebedsteam van Bethabara gevraagd om de nieuwe zorgen rondom deze reis in gebed tot God te brengen. Behalve dat het visum nog niet binnen is, kregen we vanuit Congo van verschillende kanten berichten over een grote toename van het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens. De reis van vier dagen was al ingewikkeld, maar door de risico’s en extra controles kunnen we op verschillende plaatsen vast komen te zitten. Het was fijn dat mede-gemeenteleden hiervoor wilden bidden. Ook deze reis ligt in Gods hand. Bedankt voor jullie betrokkenheid, meeleven en gebed!

Hartelijke groet en zegen, Gert de Wit

Heel bijzonder, zoals Gert het verwoordt, dat stemmen uit Voorthuizen gaan klinken in het regenwoud van Congo!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

(Spamcheck Enabled)